เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เคยได้ดูคลิป GEN S ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่เปิดเรื่องมาสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมาร่วมกันเป็นคน GEN S น่าสนใจมาก Generation Sustainability ทำแล้วเข้าใจง่ายว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วม หรือสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้แบบง่าย ๆ ก็สามารถช่วยโลกให้ยั่งยืนได้ ล่าสุด..แคมเปญ We are GEN S ไปคว้ารางวัลแคมเปญประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี ระดับ Bronze กลุ่ม Corporate Brand จากเวที PR Awards Asia-Pacific 2024 จัดขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งนับเป็นเวทีรางวัลด้านการสื่อสารที่ดำเนินงานมากว่า 20 ปี โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ กว่า 72 คน ทั่วโลกเป็นผู้ตัดสิน เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กร ที่มีกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่โดดเด่นในภูมิภาค รางวัลนี้จึงเน้นย้ำถึงความตั้งใจและความสามารถของ GC

ในการสร้างสรรค์แคมเปญ “We are GEN S” ให้มีเอกลักษณ์และสร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงความยั่งยืนให้เข้าใจง่ายและทำได้จริงด้วยหลากหลายไอเดียการใช้ชีวิตในแบบ Net Zero Lifestyles ปลุกไฟคน “GEN S..Generation Sustainability คนเจนใหม่หัวใจยั่งยืน” ไม่จำกัดเพศ อาชีพ และวัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกู้โลกเดือด ผ่านแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ทั่วโลก ด้วยแนวคิดหลักที่ไม่ใช่แค่ให้ความรู้ แต่เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มการกระทำที่มีความรับผิดชอบต่อโลก โดยครอบคลุมการมองเห็นทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ กว่า 142 ล้านครั้ง ทำให้คน GEN S แสดงคำมั่นสัญญาเพื่อโลกที่ดีขึ้น กว่า 1,800 ความมุ่งมั่น นับเป็นหนึ่งในรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเอเชียสำหรับแคมเปญประชาสัมพันธ์ที่โดดเด่น สะท้อนความทุ่มเทของ GC ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง

ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร GC กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ที่ผ่านมา GC มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้การสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) (ESG) พร้อมมุ่งมั่นส่งเสริมความยั่งยืนให้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยขยายความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก GC ตระหนักเสมอว่า บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล สร้างสมดุลที่ยั่งยืนให้กับทุกชีวิต เพื่อส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิมให้คนรุ่นต่อไป และเราเชื่อว่า โลกที่ยั่งยืนสามารถเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันของทุกคน”

แคมเปญ “We are GEN S” เริ่ม Launch เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา สามารถสร้างความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วม ในการรับชมวิดีโอมากกว่า 9.7 ล้านครั้ง ผ่านการเล่าเรื่องด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกิจวัตรประจำวันที่ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้ เช่น รับประทานอาหารให้หมด ลด Food Waste ปิดน้ำและถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้ การใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ใช้ซ้ำ ใช้อย่างคุ้มค่า หรือ ช่วยคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เป็นต้น ความทุ่มเทที่ GC ดำเนินการนี้ เพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ GC ในการสร้างโลกที่ยั่งยืน ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ และ “We are GEN S” ยังก่อเกิดการดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีแนวโน้มสนใจกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เพิ่มอีก 62 ธุรกิจ ที่อาจสร้างความร่วมมือกันในอนาคต